Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Przykładowe wyliczenia

Umowa sprzedaży MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM (stare mieszkanie) z księgą wieczystą

Cena sprzedaży : 200 000,00

Podatek od PCC : 4 000,00
Taksa notarialna : 785,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 276,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 5 677,23

Cena sprzedaży : 250 000,00

Podatek od PCC : 5 000,00
Taksa notarialna : 885,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 299,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 6 800,23

Cena sprzedaży : 300 000,00

Podatek od PCC : 6 000,00
Taksa notarialna : 985,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 322,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 7 923,23

Cena sprzedaży : 350 000,00

Podatek od PCC : 7 000,00
Taksa notarialna : 1 085,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 345,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 9 046,23

Cena sprzedaży : 450 000,00

Podatek od PCC : 9 000,00
Taksa notarialna : 1 285,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 391,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 11 292,23

Close Menu