Dorota Kuzebska

NOTARIUSZ

Prowadzi kancelarię notarialną w Opolu od 1991 roku (do 2001 roku kancelaria mieściła się przy ul. Damrota). Członek Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu.

Anna Kuzebska- Soczomska

Zastępca notarialny

Zastępca notariusza Doroty Kuzebskiej, absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.), po odbyciu aplikacji notarialnej zdała egzamin notarialny w 2018 roku.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

“Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Close Menu